Reklamacje i zwroty

W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 3 dni od dostarczenia zamówienia, z zastrzeżeniem punktu b). W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z NaturalneWedliny.pl mailowo lub telefonicznie.

 

Stwierdzenie niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia.

 

Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.

 

NaturalneWedliny.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej NaturalneWedliny.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowościach oraz okazje w najniższych cenach