Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

 

  • Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie internetowym NaturalneWedliny.pl
  • Złożenie przez klienta zamówienia na NaturalneWedliny.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad
  • Sklep NaturalneWedliny.pl prowadzony jest przez: „Sierp” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 21, 64-850 Ujście, NIP:7642604909 , REGON:300934325

 

II. Zakupy w NaturalneWedliny.pl

 

1. Działalność
„Sierp” Sp. z o.o.  prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można przez stronę internetową NaturalneWedliny.pl.

2. Obszar działania
NaturalneWedliny.pl daje możliwość realizowania zamówień na terenie całej Polski jak również do 25 krajów Unijnych za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.


3. Ceny
Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie internetowej NaturalneWedliny.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

4. Oferta handlowa
Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez NaturalneWedliny.pl do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

5. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca
Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

6. Dostawa i koszty dostawy
Produkty oferowane na stronie NaturalneWedliny.pl dostarczane są za pośrednictwem  firmy kurierskiej.
Koszt wysyłki kurierem  uzależniony jest od wysokości zamówienia i wynosi: 19 zł brutto w przypadku zamówień o wartości między 1 zł brutto a 199.99 zł brutto; 0 zł brutto w przypadku zamówień o wartości powyżej 200 zł brutto na terenie całej Polski(w cenie wliczone jest opakowanie). Istnieje możliwość wysyłki „pobraniowej”-  płatność kurierowi przy odbiorze towaru, co wiąże się z dopłatą 6zł do całości zamówienia bez względu na kwotę zamówienia. Istnieje możliwość dostawy w sobotę za dopłatą do kuriera DPD w kwocie 15zł.
Koszt wysyłki do 25 krajów europejskich realizowane są poprzez firmę kurierską DPD. Ceny brutto wraz z opakowaniem znajdują się w zakładce "koszty dostawy".

 

 

III. ZAMÓWIENIE KLIENTA


1. Składanie i akceptacja zamówienia
Zamówienie składa się wybierając z asortymentu znajdującego się na stronie internetowej NaturalneWedliny.pl. Po dodaniu produktów do koszyka, akceptacja zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Potwierdź zamówienie". Realizacja zamówienia możliwa jest po wcześniejszej rejestracji Klienta na stronie NaturalneWedliny.pl. Rejestracja wymaga podania danych osobowych, adresu, numeru telefonicznego oraz adresu e-mailowego.

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia
Przyjęcie zamówienia Klienta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w żądanym terminie lub w przypadku braków w asortymencie Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie.


3. Dni wolne
NaturalneWedliny.pl nie realizuje zamówień w niedziele i dni świąteczne. NaturalneWedliny.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu.


4. Odmowa realizacji zamówień
NaturalneWedliny.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
a) Przy wyborze opcji dostawy za pobraniem istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej zamówienie
b) Przy wyborze opcji dostawy za pobraniem  zamówienia nie udało się potwierdzić.


IV. PŁATNOŚCI


1. Sposoby płatności.
Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
a) kartą płatniczą poprzez PayU;
b) przelewem w czasie rzeczywistym poprzez PayU;
c) tradycyjnym przelewem na konto firmy nr 98 1240 3695 1111 0010 5679 2198
d)  gotówką przy odbiorze

2. Rozliczanie niedopłat lub nadpłat
NaturalneWedliny.pl oferuje do sprzedaży produkty w większości niedzielone i o zmiennej wadze (niepaczkowane, świeżo przygotowane przed dostawą).  Wskazane przez Klienta podczas zakupów wagi tych produktów są wagami orientacyjnymi, a pracownicy NaturalneWedliny.pl dołożą wszelkich starań aby finalne wagi zamówionych artykułów były maksymalnie zbliżone do tych orientacyjnych. Jeśli finalna waga paczki będzie większa lub mniejsza o więcej niż 10% od zamówienia, Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Zarówno ilości produktu, jak i jego cena są uwidocznione na paragonie lub fakturze VAT dołączonej do zamówienia. Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę, która jest ceną zakupu na stronie NaturalneWedliny.pl.


3. Faktura
a) Do zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon potwierdzenie dokonania zakupów, obejmujące dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia „Sierp” Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
b) Aby otrzymać fakturę VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym nazwę firmy oraz NIP.

 

4. Przeniesienie własności

a.) W przyapdku przelewu bądź płatności PayU towar staje się własnością kupującego z chwilą odbioru towaru od NaturalneWedliny.pl przez kuriera.

b.) W przypadku płatności " za pobraniem" towar staje się własnością kupującego z chwilą zapłaty za przesyłkę kurierowi.

 


VI. REKLAMACJE I ZWROTY


a) W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 3 dni od dostarczenia zamówienia. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z NaturalneWedliny.pl mailowo lub telefonicznie.
b) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
c) Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta bądź konto karty bankowej z którego płatność została dokonana .
d) NaturalneWedliny.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
e) Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej NaturalneWedliny.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
Klient korzystający z usług NaturalneWedliny.pl ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. NaturalneWedliny.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

2. Dostarczenie wiadomości email
NaturalneWedliny.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. Refundacje
W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu NaturalneWedliny.pl dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane mailowo przez Klienta.

4. Dane osobowe
a) Rejestrując się w serwisie NaturalneWedliny.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę „Sierp” Sp. z o.o. jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem.
b) Administratorem Danych Osobowych jest „Sierp” Sp. z o.o.. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
c) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.
d) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej NaturalneWedliny.pl po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji. NaturalneWedliny.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.
e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie emaili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowościach oraz okazje w najniższych cenach