Polityka prywatności

Rejestrując się w serwisie NaturalneWedliny.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę NaturalneWedliny.pl jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem.

 

Administratorem Danych Osobowych jest NaturalneWedliny.pl. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.

 

W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej NaturalneWedliny.pl po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji. NaturalneWedliny.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.

 

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie emaili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowościach oraz okazje w najniższych cenach